Peering Bağlantıları

Peering Bağlantıları

Peering (Eşleme)

Peering, global internet ağını oluşturan iki farklı ip subnet uzayının (Ağın) birbirine noktadan noktaya bağlandığı ve trafik alışverişi yaptığı bir süreçtir. Bu, trafiği internet üzerinden taşımak için üçüncü bir tarafa ödeme yapmak zorunda kalmadan, müşterileri arasındaki trafiği doğrudan birbirlerine aktarmaya olanak tanıyan yöntemdir. Peering, bir son kullanıcının veya ağ operatörünün tüm trafiği kendileri için taşımaları haricinde, genellikle daha büyük bir ağ operatörüne internet erişimi için ödeme yaptığı “ip transit” hizmetinden farklıdır.

Peering Türleri

Birkaç tür peering bağlantısı vardır. Peering, sadece iki ağın birbirine bağlanması anlamına gelir. Bu, bir ağın diğerine şehir genelinde bir metroethernet devresi ile bağlanmasını içerebilir. Doğal olarak bu bağlantı için eşler aradaki metroethernet devresinin maliyetini karşılamak zorundadırlar. İnternet erişimi aracılığıyla yapılan halka açık peering daha yaygın ve daha etkilidir. Public network (internet) üzerinden yapılan peering daha çok ortak bir paket anahtarlama sistemi veya paket anahtarlama kümesi ile yapılır. Bir internet erişimi kullanarak, bir ağ tek bir bağlantı üzerinden diğer birden çok ağla eşleşebilir. Her bir peering için noktadan noktaya bağlantı tesis edilmesine gerek yoktur.

Birkaç tür eşleme düzenlemesi de vardır.

Peering’in tanımı içinde, müşterileri ağından gelen tüm trafiği, ağın herhangi bir yerindeki diğer müşteri ağına aktarması olarak ta tanımlayabiliriz. Bunun bir çeşidi de belli ağların yalnızca belirli ağlarla trafik alışverişi yapmasıdır. Diğer bir seçenekte, bazen "ücretli eşleme" olarak da adlandırılan ve "kısmi geçiş" olarak da bilinen yöntemdir. Burada, bir ağ özel bir ağ bağlantısı yaparak önem düzeyi daha yüksek bir ağa erişmesidir. Bu normalde iki ağ arasında düzenlenen Peering bağlantı noktaları, ortak yerleşim, güç ve çeşitli ekipman maliyetleri dahil olmak üzere her zaman bazı sabit maliyetleri beraberinde getirir. Peering tarafları arasındaki trafik hacimleri dengesiz hale gelirse ve bir taraf diğerine orantısız miktarda trafik gönderirse, taraflar ücretli bir eşleme düzenlemesine geçmeyi kabul eder.

Ücretli peering kavramı, bir ağ operatörünün erişim için diğerine ödeme yapması anlamında ip transite benzer, ancak bir toplu erişim ve taşıma satın alma, transit ortağın ağı üzerinden tüm internete erişim sağlarken, ücretli peering müşteriye yalnızca o sağlayıcının ağına erişim hakkı verir.

Özel ve Genel Eşleme

Özel eşleme, eşlemenin en basit ve en yaygın kullanılan biçimidir. Paylaşılan erişimi kolaylaştırmak için dahil olan ağlar arasında doğrudan ara bağlantı içerir. Bu, bir devrenin doğrudan bir ağın varlık noktasından (PoP) diğerine bağlanabildiği özel mülkiyete ait telekom tesislerinde yapılabilir. Özel eşleme, ortak yerleşim tesisi gibi halka açık bir yerde de gerçekleştirilebilir. Burada, ortak yerleşim sağlayıcısı, bir çapraz bağlantı kullanarak ortak yerleştirilmiş eş ağların sunucularını birbirine bağlayacaktır. Özel eşleme, en yaygın olarak, önemli miktarda trafik alışverişi yapan büyük eşler arasında kullanılır.