Basın

MAXI HABER Hyperion Telekom

Hyperion Telekom, Uluslararası Omurga Taşıyıcı Operatörü Oldu

Hyperion Telekom, Avrupanın en önemli dijital kalelerinden ve internet değişim noktalarından olan Sofya Telepoint Veri Merkezinde Türk Telekom’dan sonra ikinci Uluslararası omurga taşıyıcı operatörü oldu. Aynı zamanda Hyperion Telekom Bulgaristan’ın yetkilendirme kuruluşu olan “Communications Regulation Commission” dan da yetki belgesini aldı.

Ülkemizi internet değişim noktası ve küresel bir hub haline getirecek projeleri hayata geçiriyor

Hyperion Telekom Proje Direktörü Engin Demirbora yaptığı açıklamada “Hyperion Telekom, ülkemizi internet değişim noktası ve küresel bir hub haline getirecek projeleri hayata geçirmektedir. Hyperion, bulunduğu coğrafyanın ekosistem özelliklerinden yararlanarak, küresel teknoloji paydaşları ile tüm dünyanın haberleşme ve internet erişim trafiğine katma değerli servis ve hizmetlerle işbirlikçi bir teknolojik yapıdan bulunmayı hedef haline getirmiştir” dedi.

Demirbora konuşmasına şöyle devam etti: “Elektronik haberleşmenin hem fiziksel katmanın da hem de network (IP) katmanında erişim hizmetleri sunan, global MPLS, otonom DNS, güvenilir alternatifli kıtalararası sualtı ve karasal omurga yapıları ile yerli ve yabancı kurum, kuruluş, organizasyon ve kamusal yapılara özel, özerk ve atanmış hizmetler de tesis etmektir.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan’da resmi olarak faaliyet gösteren Hyperion Telekom’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ki kurumsal markası Tungsten Telekom’dur.

2021 yatırım planları devam eden İstanbul Sofya ve Antalya İskenderiye karasal ve sualtı fiber optik omurga sistemlerini hayata geçirmeyi planlayan Hyperion Telekom Almanya ve İngiltere’de de ofislerini kurarak haberleşme omurgalarını bu noktalara taşımayı planlamaktadır. Hyperion Telekom, Bulgaristan bağlantısı ile paralel yürüttüğü Sofya Kiev ve Kiev Moskova arası L1 – L2 seviyesindeki 100Gbit’lik photonic spekturum bağlantısını da yakında kamuoyu ile paylaşacaktır.

Hyperion Telekom, Türkiye’nin uluslararası alanda kıtalararası sualtı ve karasal fiber optik omurga taşıyıcı operatörü ve internet değişim noktası olarak, Türkiye’yi Dünya çapında küresel bir teknoloji gücü haline getirmeyi, ülkemizin doğal coğrafi avantajını kullanarak kıtalararası en kısa ve en güvenilir rotalarına sahip ülkesi yapmayı, veri ve haberleşme güvenliğini elinde tutan bölgenin en güvenilir ülkesi haline getirmeyi, yeni Dünya düzeninde Türkiye’yi söz sahibi ülke konumuna yükseltmeyi ve ülkemize ciddi döviz girdisi sağlayarak uluslararası ticaret gücünü arttırmayı da planlamaktadır.”

https://telepoint.bg/carriers/

Source: https://www.maxihaber.net/hyperion-telekom-uluslararasi-omurga-tasiyici-operatoru-oldu/