Felaket Yönetimi ve İş Sürekliliği

Felaket Yönetimi ve İş Sürekliliği

Felaket yönetimi, olağanüstü bir durum meydana geldiğinde kurumun kritik hizmet ve süreçlerini ayakta tutan bileşenlerin nasıl kurtarılacağına yönelik yapılan bir çalışmadır.

İş Sürekliliği

Olağanüstü bir durum karşısında kurumun kritik hizmet ve süreçlerinin kesintisiz bir şekilde ya da kurumun belirlediği minimum hizmet seviyesinde çalışmaya devam etmesi için gerçekleştirilen çalışmaların bütünüdür. İş sürekliliği konsept olarak içerisinde felaket yönetimini de kapsamaktadır. Kurumlar verdiği hizmetlerin kritikliğine ve maliyetine göre sadece felaket yönetimi gerçekleştirmeyi tercih edebilir ya da iş sürekliliği ve felaket yönetimini bir arada gerçekleştirebilir.

Kapsamlı bir felaket kurtarma çalışmasındaki ana işlemler şu şekildedir;

 • Kritik Uygulamaların Belirlenmesi,
 • Veri ve Sistem Yedekleme Prosedürleri,
 • Veri ve Sistem Kurtarma Prosedürleri,
 • Uygulama ve Test Prosedürleri,
 • IT altyapı ve sistem ihtiyaçları için kurulum-destek firmalarının belirlenmesi ve gerekli anlaşmaların yapılması.
 • Felaket Kurtarma Planı

Günümüzde tüm kurumların iyi bir “Felaketten Kurtarma Planı olması gerekir. Kritik iş süreçlerinin felaket sonrası devamını, diğer önemli süreçlerin en kısa sürede başlatılabilmesini ve devamında kurumun normal işleyişe dönebilmesini sağlamalıdır. Bu plan aynı zamanda veri yedeklerinin de saklanmasını ve geriye dönülebilmesini öngörmeli ve veri kaybının olmamasını sağlamalıdır. Felaket kurtarma planı içerisinde planlama, geliştirme ve test etme çalışmalarını barındırır. Olağan dışı bir felaket durumunda temel iş fonksiyonlarının etkili ve yeterli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

En Kritik Uygulama ve Verilerinizi Belirleyin;

En kıymetli uygulamalarınız hangileri güvenlik gerektiren? Ya da iş sürekliliğinizi etkileyecek olanlar. Kesinlikle olmazsa olmazlar.

Kritik Sistem ve Uygulamalarınızı Sanallaştırın;

Bu sadece sizin iş yoğunluğunuzu ve masraflarını azaltmakla kalmaz aynı zamanda ortamınızı Felaket kurtarma planlaması için daha müsait hale getirir. Sanal ortamlar çok daha kullanışlıdır ve taşınması çok daha kolaydır. Sanallaştırma, bireysel unsurları ve hareketli parçaları koruyarak karmaşıklığı giderir bu da planlamayı kolaylaştırır ve felaket kurtarma aşamasında yalınlık ve yönetilebilirlik katar.

Veri Yedekleme ve Geri Yükleme Prosedürlerinizi Oluşturun;

Failover (felaket durumunda sistemi ve hizmetleri üzerine alma) ve failback (felaket bittikten sonra sistemi ve hizmetleri eskiye geri döndürme) süreleri nelerdir belirleyin. Ortaya çıkan sonuç sizin koruma düzeyiniz ve geri yükleme hızınız ve masraflarınızla uyumlumudur anlarsınız.

Veri ve Sistem Yedeklerinizi Güncel Tutun;

Felaket kurtarma merkezi, veri yedekleme sistemleri ve veri depolama sistemlerinde mümkün oldukça sık verilerinizi yedekleyin. Bu sayede bir felaket durumunda daha az veri kaybı ve sistem kesintisi yaşamış olursunuz, ayrıca geri dönüşünüz esnasında daha az efor ile harcamanızı sağlar.

İş ve Operasyon Süreçlerini Otomatikleştirin;

Yolunuzu insan hatalarının kesmesine izin vermeyin. Otomatik felaket planları yaparsanız uygun otomasyon sayesinde Felaket kurtarma işlemleriniz haftalar yerine dakikalar içerisinde yapılabilir hale getirilmiş olur. Bu sistem kullanıcıların işlemin birçok sürecini yönetime zorluğunu ortadan kaldırır ve işlem aktiviteleri olarak planlar. Network ve sanal makine konfigürasyonun önceden yapılması, uygulamaları yeniden başlatma gibi işlemleri kendiliğinden otomatik olarak yapar.

Risk Yönetimini Doğru Planlayın;

IT servislerinde yaşanan birçok kesinti felaket sebepli değildir, aksine planlanmış prosedürlerdeki aksama yüzündendir. IT sistemleri ve servisleri üzerinde yapılacak güncelleme ve yükseltme gibi işlemlerin nasıl yapılacağını önceden belirleyen prosedürler hazırlayın ve bu prosedürlere uygun işlem yapılmasını sağlayın.

Sorumluluk Verin;

Felaket kurtarma planı içerisindeki herkese bireysel sorumluluklar verin. İlgili personellerin her zaman hazırda bulunup hemen kontrole geçmesini sağlar hale getirin.

Felaket Sonrası Normale Dönüş Planınızı Hazırlayın;

Yaşanan bir felaket ve sonrasında yapılan bir felaket kurtarma, tam bir felaket kurtarma planı oluşturmaz. Felaket kurtarma bittikten sonra sistemleri eski orijinal çalışma ortamlarına geri döndürülmesi (failback) süreçlerinin de planlanması gerekmektedir.

Çözüm Ortağınızı Seçin;

Felaket durumunda size IT altyapı ve sunucu sistemleri ile ilgili tedarik ve destek süreçlerinde yardımcı olacak firmayı önceden belirleyin. Bu size felaket anında hızlı geri kurtarma ve kolay kriz yönetimi katkısı sağlayacaktır.

Hyperion Felaket Kurtarma Çözümleri

Veri merkezi ve sunucu sistemleri için iş sürekliliği stratejilerinin belirlenmesi ve felaket kurtarma yönetimi planlaması süreçlerinde işletmenin mali ve teknik yapısına en uygun felaket kurtarma çözümünü belirlemek en önemli süreç adımlarından biridir.

İşletmenin veri merkezi ve sunucu sistemleri mimarisi için en uygun felaket kurtarma çözümü belirlenirken hem doğal afetler sonucunda meydana gelecek felaketler hem de teknolojik problemlerde meydana gelecek felaketler için en uygun felaket kurtarma çözümlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Böylelikle her iki durum için hazırlıklı olunacaktır.

Günümüzde gelişen bilgi teknolojilerinin veri merkezi ve sunucu sistemleri için sunduğu, IT yöneticileri tarafından genel kabul görmüş ve sunucu sistemlerinde en yaygın kullanılan felaket kurtarma çözümleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Kümeleme (Cluster)
 • Sanallaştırma (Virtualization)
 • Yansıtma (Replication & Mirror)
 • Yedekleme (Backup)
 • Veri ve Haberleşme Merkezi Hizmetleri
 • Felaket Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery Site)
Yukarıda belirtilen felaket kurtarma çözümlerini işletmenizin veri merkezi ve sunucu sistemleri için iyi bir iş-etki analizi sonucunda planlamanız durumunda bir felaket anında sistemlerinizi veri kayıpsız ve en az kesinti ile yeniden hizmet verebilir hale getirebilirsiniz.